Τελευταία άρθρα
Developer Center

 • Core Variables
 • Language
 • Online-Offline mode
 • Themes
 • User Authentication
 • Δομή των templates
 • Γενικές αρχές χρήσης templates
 • Αναλυτικά για τα templates
 • Announcements.tpl
 • Article.tpl
 • Comments.tpl
 • ContactUs.tpl
 • Content.tpl
 • Latest.tpl
 • latestTitlesCatSub.tpl
 • Menu.tpl
 • Newsletter.tpl
 • Search.tpl και Sitemap.tpl
 • staticArticles.tpl
 • staticArticles.tpl
 • userAuth.tpl
 • View-gallery.tpl
 • If statement για επιλογή γλώσσας
 • Εμφάνισει επιλεκτικά με χρήση if statement
 • Downloads

 • Διαθέσιμα αρχεία για download
 • Λεπτομέρειες έκδοσης 0.6.1
 • Portfolio

 • Ιστοσελίδες βασισμένες στο Guru CMS
 • Αρχική Σελίδα

 • Δημιουργία δυναμικού web site σε 5 λεπτά με το Guru CMS
 • Διάφορα

 • Διαγωνισμός
 • Είναι το Guru CMS το κατάλληλο εργαλείο
 • Προϊόντα

 • Μεταφορά template στο Guru CMS
 • Δημιουργία προτύπου
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Προώθηση στις μηχανές αναζήτησης
 • Commercial Templates
 • Δωρεάν templates
 • Τεκμηρίωση

 • Φωτογραφική Συλλογή
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση Poedit
 • Δημιουργία δυναμικού web site σε 5 λεπτά
 • Τι μπορείτε να κάνετε με τον editor του CMS
 • Προσθήκη Media στον editor
 • Πως να προσθέσετε αντικείμενα στα μενού
 • Νέες δυνατότητες έκδοσης 1.1 μέρος 1ο
 • Νέες δυνατότητες έκδοσης 1.1 μέρος 2ο
 • Μεταφορά από άλλο CMS
 • Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα σε 5 λεπτά
 • Αρχιτεκτονική του Guru CMS
 • Γενικές ρυθμίσεις άρθρων
 • Προσθήκη media
 • Για τους βιαστικούς
 • Δυνατότητες
 • Μια γενική εικόνα του CMS
 • Ανακοινώσεις
 • Πως να διαβάσετε το manual documentation
 • Γενικές Ρυθμίσεις
 • Τεχνικές προδιαγραφές
 • Οδηγίες
 • CMS Modules
 • Forum συζητήσεων
 • Σχόλια
 • Newsletter
 • RSS
 • Σύνδεση με LDAP
 • Σύστημα Credit
 • Λεπτομέριες για τις κατηγορίες
 • Ρυθμίσεις μενού
 • Πως να μεταφράσετε Gettext strings
 • Eισαγωγή
 • Προσθήκη γλώσσας
 • Μετάφραση νέων strings στα tpl
 • Διαχείρηση Χρηστών
 • Τιμοκατάλογος

 • Κόστος και άδειες χρήσης