Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Λεπτομέρειες έκδοσης 0.6.1


Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις νέες προσθήκες, τις διορθώσεις και για τις λοιπές αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την ανάπτυξη της έκδοσης 0.6.1. Για να δείτε λεπτομέρειες του κάθε issue θα πρέπει να διατηρήσετε έναν ενεργό λογαριασμό στο bug tracking software. Για την έκδοση στοιχείων πρόσβασης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Release Notes - Guru CMS - Version 0.6.1

Bug

  • [GURUCMS-57] - Menu ordering
  • [GURUCMS-64] - Facebook like does not handle properly the Greek characters
  • [GURUCMS-69] - Language strings conflict with default language
  • [GURUCMS-70] - Javascript errors on drop down menu
  • [GURUCMS-83] - Page does not reload when submitting an action
  • [GURUCMS-92] - Multiple pages create an empty insert into db

Improvement

New Feature

Task

 

[1] Σχετικά με τον File Manager:

Added new translation: Finnish.
Added a way to programmatically close a popup window: closePopup().
Updated syntax highlighting component used in the fileeditor plugin.
Fixed compatibility issues with IE9 RC.
Fixed: CKFinder does not scroll correctly to the uploaded file.
Fixed: Invalid height of the editing window in the File Editor dialog window.
Fixed: CKFinder.dom.element.getWindows method is not available.
Fixed: [Opera] Context menu does not work in the files pane.
Fixed: When CKFinder is opened in a popup window, after pressing the Cancel button CKFinder asks for confirmation in a wrong window.
Fixed: Download does not work in IE8 in a popup window.
Fixed: It is impossible to upload a file when CKFinder is running in a popup window.
Fixed: File editor does not work in a popup window.
Fixed: CKFinder loses PNG image transparency on thumbnails.
Fixed: thumbnails are corrupted when files calling ob_start() are included in config.php.

Δημοσιεύτηκε στις: 17/03/2011