Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Road Map


Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις από την ομάδα ανάπτυξης. Προσθήκη νέων δυνατοτήτων, διορθώσεις, νέα templates κτλ.

Release Notes - Guru CMS - Version 1.0

Bug

 • [GURUCMS-2] - Redirect not working on save when there is no subcategory
 • [GURUCMS-57] - Menu ordering
 • [GURUCMS-74] - Articles with special characters (@ # % & * _ + \ ' ? , . ) in the title don't work
 • [GURUCMS-103] - Switch language after login
 • [GURUCMS-112] - Auto refresh twice on random image
 • [GURUCMS-120] - Email on users not working more than once on comments module
 • [GURUCMS-125] - Email clients with non utf-8 encoding does not disply properly the newsletter
 • [GURUCMS-138] - Link to menu as category is not listed
 • [GURUCMS-140] - AJAX window shows paging
 • [GURUCMS-141] - Wrong username under latest reply from
 • [GURUCMS-143] - Broken links when updating a category name
 • [GURUCMS-144] - Last photo on gallery taken from random snippet instead of Gallery

Improvement

New Feature

Task

Δημοσιεύτηκε στις: 13/10/2011