Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
latestTitlesCatSub.tpl


latestTitlesCatSub.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση ενός περιεχoμένου στις εσωτερικές σελίδες του site (συνήθως στα δεξιά ή αριστερή στήλη), το οποίο συμπεριλαμβάνει τους τίτλους των άρθρων τα οποία έχουν προστεθεί τελευταία στην συγκεκριμένη κατηγορία/υποκατηγορία στην οποία βρίσκεστε. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής επιλέγει τον αριθμό των άρθρων που θα εμφανίζονται, στις Γενικές Ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Latest Articles Categories/Subcategories επιλογή, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 25).

Ο τίτλος του άρθρου είναι σύνδεσμος για το article.tpl όπου εμφανίζει το περιεχόμενο του άρθρου που έχει επιλεχθεί.

Τα τελευταία άρθρα της κατηγορίας/υποκατηγορίας θα εμφανιστούν αφού προσθέσετε το σχετικό TPL  στο αρχείο σας, συνήθως στο header ή footer.

Ο κώδικας για να εισάγετε αυτό το TPL είναι:

{section name=listLatestSub loop=$latest_sub_id}
                            {if $latest_sub_id[listLatestSub] neq ''}
                                {if $smarty.section.listLatestSub.iteration eq 1}
                                        {include file="../templates/themes/$themeName/latestTitlesCatSub.tpl"}
                                {/if}
                            {/if}
                        {/section}


 

Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011