Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
If statement για επιλογή γλώσσας


Εαν για κάποιον λόγο θέλετε να δηλώσετε στα tpl σας όταν η Α γλώσσα έχει επιλεχθεί κάνε αυτό ενώ όταν η Β κάνε αυτό μπορείτε απλά χρησιμοποιώντας if statements. Παρακάτω σας αναφέρουμε ένα αναλυτικό παράδειγμα.

Η βασική μεταβλητή που χρειαζόμαστε είναι η $smarty.session.session_lang.

{if $smarty.session.session_lang eq 'el'}
          <a href="https://guru-host.eu/client/announcements.php?language=Greek" class="current">{t}ANNOUNCEMENTS{/t}</a>
          {elseif $smarty.session.session_lang eq 'en'}
         <a href="https://guru-host.eu/client/announcements.php" class="current">{t}ANNOUNCEMENTS{/t}</a>
{/if}

Ο παραπάνω κώδικας είναι πολύ απλός και απλά όταν έχει επιλεχθεί η γλώσσα Ελληνικά μας εμφανίζει το link https://guru-host.eu/client/announcements.php?language=Greek ενώ όταν τα Αγγλικά το https://guru-host.eu/client/announcements.php

Προσαρμόστε το παράδειγμα στις δικές σας ανάγκες. Σαφώς και μπορείτε να έχετε πολλαπλά if, else & while loop. Για αναλυτικές λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε παραδείγματα για πιο προχωρημένη χρήση στο εγχειρίδιο χρήσης της Smarty ---> http://www.smarty.net/docsv2/en/

Δημοσιεύτηκε στις: 14/07/2011