Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
ContactUs.tpl


ContactUs.tpl είναι ένα TPL αρχείο που περιλαμβάνει την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας. Θα μπορούσε να βρεθεί στο: http://yourdomain.com/lang/contactUs.html

Δεν είναι μια στατική σελίδα, η. html επέκταση δημιουργείται αυτόματα μέσω mod_rewrite και. htaccess. Αν θέλετε να δώσετε ένα διαφορετικό όνομα μην διστάσετε να επεξεργαστείτε το .htaccess. Αυτό έχει γίνει για το SEO (Search Engine Optimization).

Όλα τα πεδία της φόρμας με * είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση. Κατά την υποβολή της φόρμας ένα μήνυμα εμφανίζεται το οποίο σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα έχουν σταλεί. Στη συνέχεια, μια ανακατεύθυνση στην κεντρική σελίδα γίνεται σε 4 δευτερόλεπτα. Αν χρειάζεται να αλλάξετε αυτό το μήνυμα αναζήτησης ψάξτε στο εσωτερικό του contactUs.tpl για το κείμενο:

{t}Thanks for your comments, your message sent successfully.{/t}
{t}We will try to reply as soon as possible.{/t}
<p>{t}You will be redirected to the main page in 4 seconds.{/t}

και κάντε τις προσαρμογές σας. Αφού έχετε κάνει τις αλλαγές, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το Poedit ή οποιαδήποτε άλλο Gettext συμβατό επεξεργαστή για να μεταφράσετε τις καινούργιες λέξεις που έχετε εισάγει στο σύστημα, ώστε να τα μεταφράσει σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα που μπορεί να έχετε ενεργοποιημένη στην ιστοσελίδα σας. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Poedit με το Guru CMS.

undefined How to add your own text to contact us form
Λόγου χάριν, αν θέλετε να εμφανίσετε, τα στοιχεία της εταιρείας σας στην αρχή της σελίδας, απλά επεξεργαστείτε το contactUs.tpl και προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο σας αρέσει, πριν τo <form> στοιχείο.
Εάν θέλετε επίσης να το μεταφράσετε σε πολλαπλές γλώσσες, θα χρειαστεί να το θέσετε στο εσωτερικό των
{t}{/t}

ετικετών και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το Poedit για την μετάφραση του κειμένου.

Ένα παράδειγμα του contactUS.tpl βρίσκετε παρακάτω:

contactUs.tpl

<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <table width="70%">
    <tr>
      <td>{t}Full Name{/t}*</td>
        <td><input name="sender_name" type="text" class="textFormElement" value="" size="41"/></td>
      </tr>
    <tr>
      <td>{t}E-mail address{/t} *</td>
        <td><input name="sender_email" type="text" class="textFormElement" value="" size="41"/></td>
      <strong style="color: red;">{$invalid_email}</strong> </tr>
    <tr>
      <td >{t}Title{/t} *</td>
        <td><input name="comment_title" type="text" class="textFormElement" value="" size="41" /></td>
      </tr>
    <tr>
      <td >{t}Comment{/t} *</td>
        <td>  <textarea name="comment_body" rows=10 cols=47 class="textFormElement"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>{t}Security Code{/t}: *</td>
    <td><input id="code" name="code" type="text" /></td></tr>
    <tr><td colspan="2">
        {captcha name="captcha" length=6} </td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="2"><br />
      <input type="submit" name="submit_contact" value="{t}Submit{/t}" class="formButtonSubmit" />
            <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/index.php">
              <input type="button" value="{t}Cancel{/t}" class="formButtonSubmit" />
            </a></td></tr>
    {if isset($smarty.post.submit_contact)}
    <strong style="color: red;">{$invalid_email} {$code_error}</strong><br />
    {if $name=='' || $title=='' || $email=='' || $body=='' || $code==''} <strong style="color: red;">{t}{$not_enough_info}{/t}</strong> {/if}

    {if $sent}
    <meta http-equiv="refresh" content="4;URL={$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang}/index.php" />
              <strong style="color: red;"> {t}Thanks for your comments, your message sent successfully.{/t}
                {t}We will try to reply as soon as possible.{/t}
               <p> {t}You will be redirected to the main page in 4 seconds.{/t} </p></strong>
              <p></p>

    {/if}
    {/if}
  </table>
</form>

Όταν υποβάλετε τη φόρμα με επιτυχία, δεν θα λάβετε οποιοδήποτε μήνυμα λάθος. Στην περίπτωση που δεν λάβετε το email που στάλθηκε με τη φόρμα τότε πιθανότατα έχετε λανθασμένες ρυθμίσεις στο includes/settings.php στο τμήμα mailer Swift. παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις που έχετε είναι έγκυρες.

Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011