Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Comments.tpl


comments.tpl και comments-archive.tpl, είναι τα δύο αρχεία που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των σχολίων που συσχετίζονται με ένα άρθρο.

Αναλόγως τις ρυθμίσεις του module, υπάρχει η δυνατότητα να δημοσιεύονται αυτομάτως τα σχόλια που εισάγονται στο σύστημα ή να χρειάζονται έγκριση απο το διαχειριστή του site. Εμείς προτείνουμε να δημοσιεύονται τα σχόλια κατόπιν έγκρισης από τον διαχειριστή καθώς επίσης και να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σχολίων μόνο οι εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι χρήστες του συστήματος. Τα παραπάνω χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές σας δικλείδα ασφαλείας έτσι ώστε να προστατεύουμε το περιεχόμενο μας από κακόβουλα σχόλια.

Τα προαναφερθέντα αρχεία περιλαμβάνονται στο εσωτερικό του article.tpl μόνο όταν το module είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο από το μενού διαχείρισης.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα σχόλιο θα πρέπει να έχετε το module σχολίων εγκαταστήμενο στο Guru CMS αλλιώς εσείς δεν θα είστε σε θέση να δείτε οποιοδήποτε σχόλιο. Η εγκατάσταση της μονάδας διαρκεί μόνο 3 λεπτά και μπορεί να γίνει από το προσωπικό μας δωρεάν.

Το comments.tpl περιέχει την φόρμα εισαγωγής σχολίων. Ένα παράδειγμα αναφέρεται παρακάτω:

Comments.tpl

<form method="post">

<input type="hidden" name="the_hidden_article_id" value="{$id}" />
<strong>{t}Comments{/t}</strong><br />
{if ($login eq '1') or (($forCheckLdap =='1') and ($loginLdap != ''))}
{if $comment_publish eq 'manually'}
<strong><span style="color:#d92705">{t}Please note that your comment will be published after administrator approval{/t}!</span></strong>
{/if}
<pre><textarea name="comments_body" rows="3" cols="50" >{$comments_body}</textarea><br /></pre>
<!--{t}Security Code{/t}: *
       <input id="code" name="code" type="text" />
        {captcha name="captcha" length=6}-->
<input type="checkbox" name="comments_notify" value="yes" /> {t}Notify of follow up comments via email{/t}<br /><br />
<input type="submit" name="submit_comment" value="{t}Submit{/t}" class="formButtonSubmit"/>
<input type="hidden" name="the_hidden_article_id" value="{$id}" />
{/if}

{section name=the_comments loop=$the_comments_id max=10}
<div class="comment">{$the_comments_username[the_comments]|capitalize}, {t}posted on{/t} <em>{$the_comments_date[the_comments]|date_format:"%d/%m/%y %H:%M:%S"}</em><br /></div>
<div class="comment-text"><textarea rows="5" cols="50"  readonly>{$the_comments_body[the_comments]}</textarea> <br /><br /></div>
{/section}
{if $count_comments >10}
<br />
<a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/modules/comments/comments-archive.php?article_id={$id}" rel="gb_page_center[700,700]">{t}View archive comments{/t}</a>
{/if}
</form>
{if isset($smarty.post.submit_comment)}
<META HTTP-EQUIV="refresh" content="0;URL=">
{/if}

Tips:

    * Αυτή η γραμμή παρακάτω ελέγχει αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα. Αν το module Ldap είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο ο χρήστης ανακατευθύνετε στην σχετική σελίδα, διαφορετικά συνδέεται μέσω της συνήθους διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας χρήστη

{if ($login eq '1') or (($forCheckLdap =='1') and ($loginLdap != ''))}
    * Με την εγκατάσταση τα σχόλια δεν εμφανίζονται αυτόματα. Θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το διαχειριστή, μέσω του μενού διαχείρισης.
      Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σχολίων για την αυτόματη έγκριση θα πρέπει να πάτε στο μενού διαχειριστή -> Σχόλια-> Ρυθμίσεις σχολίων-> και επιλέξτε: αυτόματα.


{if $comment_publish eq 'manually'}
<strong><span style="color:#d92705">{t}Please note that your comment will be published after administrator approval{/t}!</span></strong>
{/if}
    * Εάν ο αριθμός των σχολίων είναι πάνω από 10, όπως βλέπουμε στο παρακάτω κώδικα, κατευθυνόμαστε προς το comments-archive.tpl. Αυτό το αρχείο δείχνει απλά όλα τα σχόλια σε μία σελίδα για ευκολότερη περιήγηση. Μπορείτε απλώς να αλλάξετε την τιμή των 10 με οποιονδήποτε αριθμό αρμόζει στις δικές σας ανάγκες.

{if $count_comments >10}
<br />
<a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/modules/comments/comments-archive.php?article_id={$id}" rel="gb_page_center700,700">
{t}View archive comments{/t}
</a>
{/if}
Συνέχεια άρθρου

Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011