Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Article.tpl


Υπάρχουν δύο αρχεία που σχετίζονται με τα άρθρα. Αυτά είναι article.tpl και authorsArticle.tpl.

Το article.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση ενός άρθρου της επιλεγμένης κατηγορίας ή του επιλεγμένου συνδιασμού κατηγορίας/ υποκατηγορίας.

Αυτο το block κώδικα εμφανίζει ένα banner με εικονίδια, με τα οποία μπορείτε να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του άρθρου, να το στείλετε μέσω email, να το εκτυπώσετε ή να το μετατρέψετε σε pdf .

{if $smarty.get.action neq 'print' && $smarty.get.action neq 'email'}
<div class="articles">
    <div id="banner">
         {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
<a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/common/pdf.php?article_id={$id}" target="_new">
{else}
  <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/common/pdf.php?article_id={$id}" target="_new">
{/if}
<img src="{$smarty.const.THEME_ROOT}/themename/images/article_img/pdf-icon.png" align="right" border="none"/></a>

            {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
        <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/article.php?action=print&lang={$smarty.session.session_lang}&category_name={$smarty.get.category_name}&title={$smarty.get.title}" rel="gb_page_fs[];">
        {else}
            <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/article.php?action=print&lang={$smarty.session.session_lang}&category_name={$smarty.get.category_name}&subcategory_name={$smarty.get.subcategory_name}&title={$smarty.get.title}" rel="gb_page_fs[];">
        {/if}

            <img src="{$smarty.const.THEME_ROOT}/themename/images/article_img/print.png" align="right" class="print" border="none"/></a>

        {if $smarty.get.subcategory_name eq ''}
            <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/article.php?action=email&lang={$smarty.session.session_lang}&category_name={$smarty.get.category_name}&title={$smarty.get.title}" rel="gb_page_center[600,400];">
        {else}
            <a href="{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/article.php?action=email&lang={$smarty.session.session_lang}&category_name={$smarty.get.category_name}&subcategory_name={$smarty.get.subcategory_name}&title={$smarty.get.title}" rel="gb_page_center[600,400];">
        {/if}
            <img src="{$smarty.const.THEME_ROOT}/themename/images/article_img/mail.png" align="right" class="mail" border="none"></a>
            <a href="javascript:decreaseFontSize();"><img src="{$smarty.const.THEME_ROOT}/themename/images/article_img/decrease_font_white.png" align="right"border="none"/></a>
            <a href="javascript:increaseFontSize();"><img src="{$smarty.const.THEME_ROOT}/themename/images/article_img/font-increase_white.png" align="right" border="none"/></a>

{/if}

Χρησιμοποιώντας αυτό το ajax pop-up παράθυρο, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία μπορείτε να στείλετε το άρθρο σας μέσω mail ή να το εκτυπώσετε.

{if $smarty.get.action eq 'email'}
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
{literal}<style type="text/css">body{font-family: 'Verdana','courier new', 'Arial', 'Trebuchet MS', 'Sans-Serif' !important;
   font-size:12px !important; margin:0 auto; width: 600px; padding:10px; }</style>{/literal}
{if isset($smarty.post.send_email)}
  {if $empty_fields neq ''}
     <strong style="color: red;">{$empty_fields}</strong>
  {/if}
   {if $sent}
     <strong style="color: red;">{t}Your email has been sent successfully{/t}!</strong>
    {else}
     error
   {/if}
{/if}
<form method="post">

<strong>{$site_name} EMAIL: <br />{$title|capitalize}</strong><br /><br />
  {t}E-mail address{/t}: *<br /> <input type="text" name="email_recipient" value="" size="30"/> <br />
  {t}Your e-mail address{/t}: * <br /><input type="text" name="email_poster" value="" size="30"/> <br />
  {t}Your name{/t}: * <br /><input type="text" name="name_poster" value="" size="30"/><br />
  <input type="submit" name="send_email" value="{t}Send email{/t}" /><br /><br />
  <input type="hidden" name="email_title" value="{$title}" />
   *: <i>{t}These fields are required{/t}</i>


</form>

{elseif $smarty.get.action eq 'print'}
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
{literal}<style type="text/css">body{font-family: 'Verdana', 'courier new', 'Arial', 'Trebuchet MS', 'Sans-Serif' !important;
font-size:12px !important; margin:0 auto; width: 600px;  }</style>{/literal}<br /><br />
<input type="button" class="formButtonSubmit" value="Εκτύπωση" id="imgprint" onclick="printMe();"/><br /><br />
<h1>{$site_name}</h1>
{literal}<style type="text/css">.date_border{border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000; height:20px;}</style>{/literal}
Εαν ο χρήστης έχει administrator or Super author δικαιώματα, το άρθρο μπορεί να είναι επεξεργάσιμο

{if ($admin==1) or ($userlevel_name eq 'Super Authors') or ($username eq $published_by)}
<div class="article_edit"><a href = "{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/cms/articles/authorsArticle.php?action=edit&id={$id}&category_name={$smarty.get.category_name}" rel="gb_page_fs[]">{t}Edit article{/t}</a></div>
{/if}

Συνέχεια άρθρου

Δημοσιεύτηκε στις: 16/03/2011