Υποκατηγορίες
Τελευταία άρθρα

Εμφάνισει επιλεκτικά με χρήση if statement

Οποιαδήποτε μεταβλητή χρησιμοποιούμε στα templates μπορείτε πολύ εύκολα να την χρησιμοποιήσετε με ένα if statement και να εμφανίσετε το περιεχόμενο που θέλετε μόνο όταν ισχύει το περιεχόμενο του if. Στο παρακάτω παράδειγμα θέλουμε να προσθέσουμε έναν τίτλο "Related Gallery" και να εμφανίζετε μόνο σε όσα άρθρα έχουν συσχετιζόμενες φωτογραφικές συλλογές.


Διαβάστε περισσότερα
If statement για επιλογή γλώσσας

Εαν για κάποιον λόγο θέλετε να δηλώσετε στα tpl σας όταν η Α γλώσσα έχει επιλεχθεί κάνε αυτό ενώ όταν η Β κάνε αυτό μπορείτε απλά χρησιμοποιώντας if statements. Παρακάτω σας αναφέρουμε ένα αναλυτικό παράδειγμα.


Διαβάστε περισσότερα
Αναλυτικά για τα templates

Πριν ξεκινήσετε την διαμόρφωση και τροποποίηση του ιστότοπου σας είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το που βρίσκονται τα δεδομένα σας. Δύο είναι οι κύριοι φάκελοι που κάνει χρήση το  Guru CMS σύστημα .

Ο πρώτος έχει ήδη αναφερθεί στη σελίδα εισαγωγής και αυτός είναι ο templates_c φάκελος. Ο εν λόγω φάκελος απαιτείται στην Smarty για κάνει compile στα templates. Πρέπει να έχει την  άδεια 777 ή την 755 εάν χρησιμοποιείτε την PHP με SuPHP module εγκαταστημένο και ρυθμισμένο.

 Templates_c
Συνιστάται ιδιαίτερα να τοποθετήσετε τον templates_c φάκελο έξω από το public_html folder, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας με 777 άδειες.
Μόλις μετακινήσετε το φάκελο μην ξεχάσετε να ανοίξετε τα includes/ settings.php και να ενημερώσετε την καινούργια τιμή της μεταβλητής templates_c.

Διαβάστε περισσότερα
userAuth.tpl
 Καλώντας μια μεταβλητή
$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang/index.php
Ο παραπάνω κώδικας θα καλεσει δυο μεταβλητές. Το WEBSITE_ROOT και το session_lang. Εαν τοποθετήσετε ολόκληρο τον κώδικα μέσα σε ένα link θα δείχνει στην αρχική σελίδα της επιλεγμένης γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα
Δομή των templates

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς είναι δομημένη η διάταξη του Guru CMS. Το Guru CMS είναι τόσο ευέλικτο όσο οι ανάγκες σας και είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις σύμφωνα με τις δικές σας μορφοποιήσεις.
Θα αναφερθούμε στις δυνατότητες του συστήματος χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο αριθμό που εμφανίζετε παρακάτω στο screenshot. Στο παράδειγμα μας έχει χρησιμοποιηθεί  το linux-knowledgebase.com το οποίο έχει δημιουργηθεί με το Guru CMS, 0.5 έκδοση.


Διαβάστε περισσότερα
Γενικές αρχές χρήσης templates

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του site σας, υποθέτοντας έχετε ένα έτοιμο template το οποίο σας έχει δοθεί από τον σχεδιαστής ιστοσελίδων /προγραμματιστή σας.
Παρακαλούμε επιλέξτε την επιλογή «Templates» από το κύριο μενού διαχείρισης

Εξ ορισμού υπάρχει ένα θέμα το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (portalblue). Για να προσαρμόσετε το θέμα, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε τα templates με βάση τις ανάγκες σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε οτι απαιτούνται write permissions για να είστε σε θέση να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε το template μέσω του browser σας. Εάν ο διακομιστής σας λειτουργεί υπό suPHP τότε δεν είναι απαιτούμενες οι αλλαγές. Αν όχι,chmod 707 ή 777, depending the server structure, ολόκληρο το φάκελο του θέματος σας.


Διαβάστε περισσότερα


[1] [2] [3] [4] next
Items 1 - 6 of 19 displayed.