Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Themes


Υπάρχει η δυνατότητα να έχετε διαφορετικά θέματα template και μπορείτε να τα εναλλάσσετε.

Η απαραίτητη πληροφορία για να το επιτύχετε βρίσκεται στην μεταβλητή $themeName.

Παράδειγμα PHP κώδικα

$smarty->display('themes/'.$themeName.'/indexHeader.tpl');

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

portalblue - το όνομα του theme, σε αυτό το παράδειγμα, portalblue

Δημοσιεύτηκε στις: 15/03/2011