Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Language


Το CMS είναι ένα πολύγλωσσο σύστημα και είναι απαραίτητο να διαχωρίζει το περιεχόμενο βασιζόμενο στην επιλογή γλώσσας.

Admin Language

Εδώ υπάρχει η δυνατότητα να έχετε διαφορετική προεπιλεγμένη γλώσσα για το front και το back end της σελίδας σας.

Η μεταβλητή $adminLang αποθηκεύει την πληροφορία της προεπιλεγμένης γλώσσας για το back end του CMS.

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($adminLang=='en')
{
    // κάνε κάτι για την Αγγλική γλώσσα
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

en - για την Αγγλική γλώσσα
el - για την Ελληνική γλώσσα
it - για την Ιταλική γλώσσα

Default Language

Αρχικά επιλέγουμε την προεπιλεγμένη γλώσσα του συστήματος απο το μενού του administrator.

Aυτή θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης δεν θα επιλέγει κάποια άλλη γλώσσα για να χρησιμοποιήσει.

- Η μεταβλητή $default_code περιέχει την πληροφορία του κώδικα της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($default_code=='en')
{
// κάνε κάτι εάν η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι αγγλικά
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

en - Αγγλική γλώσσα
el - Ελληνική γλώσσα
it - Ιταλική γλώσσα
ru - Ρώσικη γλώσσα ..

- Η μεταβλητή $default_language έχει την πληροφορία του ποια είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα.

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($default_language=='English')
{
   // κάνε κάτι εάν η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι αγγλικά
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

English: Αγγλική γλώσσα
Greek: Ελληνική γλώσσα
Italian: Ιταλική γλώσσα
Russian: Ρώσικη γλώσσα

Selected Language

- Όταν ο χρήστης επιλέγει μια γλώσσα η μεταβλητή $session_lang κρατάει την πληροφορία

Παράδειγμα Smarty κώδικα

{if $smarty.session.session_lang}

... {/if}

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($_SESSION['SESSION_LANG'] == 'en')
{
  // κάνε κάτι όταν η γλώσσα είναι αγγλικά
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

Ο κώδικας της επιλεγμένης γλώσσας
en - για Αγγλική γλώσσα
el - για Ελληνική γλώσσα
it - για Ιταλική γλώσσα..

Δημοσιεύτηκε στις: 15/03/2011