Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Core Variables


Kατά τη διάρκεια εγκατάστασης του CMS, έχουμε το αρχείο settings.php το οποίο περιέχει τις βασικές μεταβλητές για να προσδιορίσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.

- Η μεταβλητή $WEBSITE_ROOT ή $root περιέχει την πληροφορία του root της ιστοσελίδας σας.

Παράδειγμα Smarty κώδικα

{$smarty.const.WEBSITE_ROOT}

Παράδειγμα PHP κώδικα

echo $root

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

www.guru-host.eu - Το domain που κάναμε την εγκατάσταση του CMS

- Η μεταβλητή $THEME_ROOT περιέχει την πληροφορία του path που βρίσκονται τα αρχεία του template σας.

Παράδειγμα Smarty κώδικα

<link href="{$smarty.const.THEME_ROOT}/{$themeName}/css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<img src="{$smarty.const.THEME_ROOT}/{$themeName}/images/logo.gif" alt="" border="0" />

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

www.guru-host.eu/templates/themes - Βασίζεται στο domain όπου κάναμε την εγκατάσταση του CMS

- Η μεταβλητή $site_name περιέχει την πληροφορία του ονόματος της ιστοσελίδας σας.

Παράδειγμα PHP κώδικα

echo $site_name

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

Guru-host site - Βασίζεται στο domain όπου κάναμε την εγκατάσταση του CMS

- Οι μεταβλητές $smtp_server, $smtp_port, $swiftmailer_username, $swiftmailer_password έχουν την απαραίτητη πληροφορία για τη χρήση του swiftmailer με smtp πιστοποίηση.

Παράδειγμα PHP κώδικα

require_once "../includes/swift4/lib/swift_required.php";
$transport = Swift_SmtpTransport::newInstance($smtp_server, $smtp_port)
  ->setUsername($swiftmailer_username)
  ->setPassword($swiftmailer_password);

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

Δημιουργήστε a Swift instance, συνδεθείτε επιτυχώς με smtp authnetication και στείλτε το email as the sender we have set


 

Δημοσιεύτηκε στις: 15/03/2011