Υποκατηγορίες
Τελευταία άρθρα

Core Variables

Kατά τη διάρκεια εγκατάστασης του CMS, έχουμε το αρχείο settings.php το οποίο περιέχει τις βασικές μεταβλητές για να προσδιορίσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.


Διαβάστε περισσότερα
Language

Το CMS είναι ένα πολύγλωσσο σύστημα και είναι απαραίτητο να διαχωρίζει το περιεχόμενο βασιζόμενο στην επιλογή γλώσσας.


Διαβάστε περισσότερα
Online-Offline mode

Η ιστοσελίδα μπορεί να βρίσκεσαι σε online ή offline mode. Η μεταβλητή $theMode κρατάει την πληροφορία εαν η ιστοσελίδα είναι online ή offline

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($theMode=='1')
{
   header("location:".$root."/offline.php");
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - η ιστοσελίδα είναι online

1 - η ιστοσελίδα είναι offline

 


Διαβάστε περισσότερα
Themes

Υπάρχει η δυνατότητα να έχετε διαφορετικά θέματα template και μπορείτε να τα εναλλάσσετε.

Η απαραίτητη πληροφορία για να το επιτύχετε βρίσκεται στην μεταβλητή $themeName.

Παράδειγμα PHP κώδικα

$smarty->display('themes/'.$themeName.'/indexHeader.tpl');

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

portalblue - το όνομα του theme, σε αυτό το παράδειγμα, portalblue


Διαβάστε περισσότερα
User Authentication

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι μεταβλητές που αποθηκεύουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη κατάσταση που βρίσκεται ο χρήστης.


Διαβάστε περισσότερα


[1]
Items 1 - 5 of 5 displayed.