Υποκατηγορίες
Τελευταία άρθρα

Εμφάνισει επιλεκτικά με χρήση if statement

Οποιαδήποτε μεταβλητή χρησιμοποιούμε στα templates μπορείτε πολύ εύκολα να την χρησιμοποιήσετε με ένα if statement και να εμφανίσετε το περιεχόμενο που θέλετε μόνο όταν ισχύει το περιεχόμενο του if. Στο παρακάτω παράδειγμα θέλουμε να προσθέσουμε έναν τίτλο "Related Gallery" και να εμφανίζετε μόνο σε όσα άρθρα έχουν συσχετιζόμενες φωτογραφικές συλλογές.


Διαβάστε περισσότερα
Road Map

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τις εξελίξεις από την ομάδα ανάπτυξης. Προσθήκη νέων δυνατοτήτων, διορθώσεις, νέα templates κτλ.


Διαβάστε περισσότερα
If statement για επιλογή γλώσσας

Εαν για κάποιον λόγο θέλετε να δηλώσετε στα tpl σας όταν η Α γλώσσα έχει επιλεχθεί κάνε αυτό ενώ όταν η Β κάνε αυτό μπορείτε απλά χρησιμοποιώντας if statements. Παρακάτω σας αναφέρουμε ένα αναλυτικό παράδειγμα.


Διαβάστε περισσότερα
Αναλυτικά για τα templates

Πριν ξεκινήσετε την διαμόρφωση και τροποποίηση του ιστότοπου σας είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το που βρίσκονται τα δεδομένα σας. Δύο είναι οι κύριοι φάκελοι που κάνει χρήση το  Guru CMS σύστημα .

Ο πρώτος έχει ήδη αναφερθεί στη σελίδα εισαγωγής και αυτός είναι ο templates_c φάκελος. Ο εν λόγω φάκελος απαιτείται στην Smarty για κάνει compile στα templates. Πρέπει να έχει την  άδεια 777 ή την 755 εάν χρησιμοποιείτε την PHP με SuPHP module εγκαταστημένο και ρυθμισμένο.

 Templates_c
Συνιστάται ιδιαίτερα να τοποθετήσετε τον templates_c φάκελο έξω από το public_html folder, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας με 777 άδειες.
Μόλις μετακινήσετε το φάκελο μην ξεχάσετε να ανοίξετε τα includes/ settings.php και να ενημερώσετε την καινούργια τιμή της μεταβλητής templates_c.

Διαβάστε περισσότερα
userAuth.tpl
 Καλώντας μια μεταβλητή
$smarty.const.WEBSITE_ROOT}/{$smarty.session.session_lang/index.php
Ο παραπάνω κώδικας θα καλεσει δυο μεταβλητές. Το WEBSITE_ROOT και το session_lang. Εαν τοποθετήσετε ολόκληρο τον κώδικα μέσα σε ένα link θα δείχνει στην αρχική σελίδα της επιλεγμένης γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα
Δομή των templates

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς είναι δομημένη η διάταξη του Guru CMS. Το Guru CMS είναι τόσο ευέλικτο όσο οι ανάγκες σας και είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις σύμφωνα με τις δικές σας μορφοποιήσεις.
Θα αναφερθούμε στις δυνατότητες του συστήματος χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο αριθμό που εμφανίζετε παρακάτω στο screenshot. Στο παράδειγμα μας έχει χρησιμοποιηθεί  το linux-knowledgebase.com το οποίο έχει δημιουργηθεί με το Guru CMS, 0.5 έκδοση.


Διαβάστε περισσότερα


[1] [2] [3] [4] [5] next
Items 1 - 6 of 27 displayed.