Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Νέες δυνατότητες έκδοσης 1.1 μέρος 2ο


Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης οι νέες δυνατότητες αφορούν κυρίως την διαχείριση των άρθρων και αποτελούν πολύ σημαντικές αλλαγές στον κορμό του CMS.

Δημοσιεύτηκε στις: 29/11/2011