Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Eισαγωγή


Το CMS υποστηρίζει πολυγλωσσική λειτουργικότητα. Είναι δυνατό να δημιουργήσει διαφορετικές ιστοσελίδες ανάλογα με τη γλώσσα που επιλέγεται.
Πολλές γλώσσες έχουν περιληφθεί στο CMS. Από τις επιλογές αυτές μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε, ορίσετε ως προεπιλογή, ενεργοποίησετε / απενεργοποίησετε μια γλώσσα με βάση τις ανάγκες σας.

Για να περιηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα χρησιμοποιείτε την επιλογή "Ρυθμίσεις γλώσσας".

Προσθήκη Γλώσσας

Ένα drop down μενού δημιουργείται εμφανίζοντας τις διαθέσιμες γλώσσες. Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί 'Προσθήκη '. Με τον τρόπο αυτό η γλώσσα είναι αυτόματα ενεργοποιημένη για το περιεχόμενό σας.


Ορισμός προεπιλογής

Με τη χρήση αυτής της λειτουργικότητας δηλώνετε ποια γλώσσα θα είναι σε χρήση ως προεπιλογή, αν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει κάποια άλλη.
Το πρώτο βήμα είναι να προσθέσετε τη γλώσσα, όπως είδαμε νωρίτερα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  "Ορισμός ως προεπιλογή".
 

Απενεργοποίηση

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μια γλώσσα, τότε παρακαλούμε πατήστε το κουμπί "Απενεργοποίηση"
Για να την απενεργοποιήσετε, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν την έχετε ορίσει ως προεπιλογή, αλλιώς το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια.

Διαγραφή

Εάν θέλετε να διαγράψετε μια γλώσσα, τότε παρακαλούμε πατήστε το κουμπί "Διαγραφή".
Για να διαγράψετε μια γλώσσα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν την έχετε ορίσει ως προεπιλογή ή δεν έχει σχετικό περιεχόμενο, διαφορετικά το σύστημα δεν θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια.

Αυτό έχει δημιουργηθεί για την προστασία σας από την απώλεια του υπάρχοντος περιεχομένου.
Αν υπάρχει μια περίπτωση στην οποία θέλετε να περιορίσετε προσωρινά μια συγκεκριμένη γλώσσα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.
Εάν η γλώσσα δεν έχει σχετικό περιεχόμενο και δεν έχει τεθεί ως προεπιλογή, πατώντας το κουμπί "Διαγραφή" η γλώσσα θα διαγραφεί επιτυχώς

 

Δημοσιεύτηκε στις: 22/03/2011