Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Λεπτομέριες για τις κατηγορίες


Όταν ο Administrator επιλέγει την καρτέλα «Κατηγορίες» από τον κύριο πίνακα διαχείρισης μπορεί να δει ένα drop down μενού το οποίο εμφανίζει τις διαθέσιμες γλώσσες που έχουν ενεργοποιηθεί.Επιλέγοντας την προτιμόμενη γλώσσα οι σχετικές κατηγορίες θα δημιουργηθούν.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατηγορίες ένα μήνυμα με κόκκινο χρώμα θα εμφανιστεί λέγοντας "Δεν υπάρχουν κατηγορίες" και στο κάτω μέρος θα υπάρχει ένας σύνδεσμος για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία που συνδέεται με αυτή τη γλώσσα.

Προσθήκη κατηγορίας

Αν θέλετε να προσθέσετε νέες κατηγορίες, παρακαλούμε επιλέξτε τη σχετική γλώσσα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Προσθήκη κατηγορίας".
Ένα pop-up παράθυρο θα δημιουργηθεί, όπου μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της νέας κατηγορίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε όλες τις κατηγορίες για τη συγκεκριμένη γλώσσα και να κλείσετε το pop-up παράθυρο όταν έχετε τελειώσει. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να προσθέσετε μετα-λέξεις-κλειδιά και μετα-περιγραφή για κάθε κατηγορία ξεχωριστά, ώστε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης για τον ιστότοπό σας.


Εάν προσθέσετε ένα κενό τίτλο για τη νέα κατηγορία, στη συνέχεια, ένα μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί και η κατηγορία δεν θα δημιουργηθεί.

Στην περίπτωση μιας επιτυχημένης προσθήκης κατηγορίας  το παράθυρο  θα παραμείνει ανοιχτό για να προσθέσετε περισσότερες κατηγορίες έτσι ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο από το να ανοίγετε και να κλείνετε το παράθυρο κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε μια ακόμη κατηγορία.

Επεξεργασία / Διαγραφή κατηγορίας

Σε περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την κατηγορία, τότε παρακαλούμε πατήστε το  "Επεξεργασία / Διαγραφή".

Επεξεργασία κατηγορίας

Ένα pop-up παράθυρο εμφανίζεται για άλλη μια φορά, όπου μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές σας.
Μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές σας και στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί "Επεξεργασία κατηγορίας" να υποβάλετε τις αλλαγές σας.

Διαγραφή κατηγορίας

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε μια κατηγορία, πατήστε το κουμπί  "Διαγραφή κατηγορίας".

Παρακαλούμε σημειώστε ότι όταν διαγράψετε μια κατηγορία θα διαγραφούν επίσης και όλες οι υποκατηγορίες αυτής.

Αν θέλετε να δείτε τις υπάρχουσες υποκατηγορίες της κατηγορίας πριν από τη διαγραφή, προκειμένου να επικυρώσετε τις ενέργειές σας, μπορείτε να επιλέξετε το σύνδεσμο  "κάντε κλικ εδώ".
Επιπλέον, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα δημιουργηθεί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πράξη της διαγραφής.

Προσθήκη υποκατηγορίας

Για να προσθέσετε νέες υποκατηγορίες κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Προσθήκη υποκατηγορίας".

Παρακαλούμε σημειώστε ότι είναι υποχρεωτικό να εισάγετε το όνομα της νέας υποκατηγορίας αλλιώς ένα μήνυμα λάθους θα εμφανιστεί.

Προβολή υποκατηγοριών

Αν θέλετε να δείτε τις υποκατηγορίες της κάθε κατηγορίας παρακαλούμε κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Προβολή" στην κεντρική σελίδα των κατηγοριών.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις υπάρχουσες υποκατηγορίες με βάση τις ανάγκες σας.
Μετά από αλλαγές σας, μπορείτε να πατήσετε το "Επεξεργασία Υποκατηγορίας" ή το "Διαγραφή υποκατηγορίας" αναλόγως.

Στην επιλογή διαγραφής ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα δημιουργηθεί, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι θέλετε να διαγράψετε τη συγκεκριμένη υποκατηγορία.

Δημοσιεύτηκε στις: 15/03/2011