Υποκατηγορίες
Τελευταία άρθρα

Λεπτομέριες για τις κατηγορίες

Όταν ο Administrator επιλέγει την καρτέλα «Κατηγορίες» από τον κύριο πίνακα διαχείρισης μπορεί να δει ένα drop down μενού το οποίο εμφανίζει τις διαθέσιμες γλώσσες που έχουν ενεργοποιηθεί.Επιλέγοντας την προτιμόμενη γλώσσα οι σχετικές κατηγορίες θα δημιουργηθούν.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατηγορίες ένα μήνυμα με κόκκινο χρώμα θα εμφανιστεί λέγοντας "Δεν υπάρχουν κατηγορίες" και στο κάτω μέρος θα υπάρχει ένας σύνδεσμος για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία που συνδέεται με αυτή τη γλώσσα.


Διαβάστε περισσότερα


[1]
Item 1 of 1 displayed.