Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Σύστημα Credit


Το credit system module χρησιμοποιείται όταν θέλετε να προσθέσετε στο site σας τη δυνατότητα να υπάρχουν μέλη και γενικά να δίνονται υπηρεσίες επί πληρωμή. 

Μια από τις εφαρμογές του credit system είναι στα άρθρα. Έχει περιγραφεί προηγουμένως ότι στο front end εμφανίζεται ο τίτλος, το εισαγωγικό κείμενο και ένας σύνδεσμος, όπου επιλέγοντας το εμφανίζετε ολόκληρο το άρθρο.
Στην περίπτωση που το Σύστημα Credit είναι ενεργοποιημένο τότε ολόκληρο το άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες και σε εκείνους που είναι συνδεδεμένους στο site. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης έχει τις απαιτούμενες μονάδες για να δει το άρθρο.
Σε όλες τις περιπτώσεις ένα κατάλληλο μήνυμα εμφανίζεται. Όπως θα δούμε παρακάτω κάθε άρθρο μπορεί να έχει τη δική του αξία, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια προσθήκης/επεξεργασίας αυτού.
Το Σύστημα Credit μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη που να συσχετίζετε με μέλη και υπηρεσίες. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα πολύ σταθερό framework με αποτέλεσμα η προσθήκη νέων χαρακτηριστικών να είναι σχετικά εύκολη δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επεκτείνετε τη βασική λειτουργικότητα του με ελάχιστο κόστος.

System Use

Η Credit System functionality μπορεί να προσεγγιστεί από το αντίστοιχο εικονίδιο στο κεντρικό μενού διαχείρισης.

Στο πρώτο σημείο υπάρχει μια επιλογή όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την αξία των credits, την αναλογία δηλαδή των credits με χρήματα. Μπορείτε να ορίσετε ότι θέλετε με βάση τις ανάγκες σας. Εξ 'ορισμού η τιμή έχει οριστεί στο 1 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος για 1 credit είναι 1 ευρώ. Το νόμισμα αλλάζει αυτόματα και αυτό είναι κάτι που θα έχετε την ευκαιρία να διευκρινίσετε απλά ενημερώνοντας τους χρήστες σας.

Το μήνυμα "Δεν υπάρχουν εκκρεμείς συναλλαγές για τους χρήστες σας!" εμφανίζεται καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα.

Ορισμός αξίας για την πίστωση

Για να δημιουργηθεί η αξία για κάθε credit κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'Set credit value'.

Στην περίπτωσή μας, αν ορίσουμε τον αριθμό 1 και πατήσουμε το κουμπί 'Υποβολή', τότε θα έχουμε καθορίσει ότι 1 credit θα κοστίζει 1 ευρώ / δολάριο, κλπ.
Αν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις συσχετίσεις, εκτελείτε ακριβώς αυτό το βήμα και η νέα τιμή θα υποβληθεί.
Σε περίπτωση που δεν ορίσετε καμία αξία τότε θα ισχύει η προεπιλεγμένη συσχέτιση του 1 ευρώ για 1 credit.

Προσθήκη credits

Από το μενού «Χρήστες» μπορείτε να προσθέσετε credits για ένα συγκεκριμένο χρήστη:

Για παράδειγμα, αν θέλετε να προσθέσετε credits προς τον χρήστη "test" επιλέγουμε το σύνδεσμο 'Προσθήκη credits' :

Δημοσιεύτηκε στις: 15/03/2011