Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Σύνδεση με LDAP


Εαν τρέχετε οποιαδήποτε έκδοση του OpenLDAP ή του Fedora Directory Server θα χρειαστείτε 3 λεπτά για να εγκαταστήσετε το LDAP authentication με το Guru CMS.

 

Το μόνο κομμάτι του κώδικα που θα χρειαστεί να ενημερώσετε για να συμπεριλάβετε τις λεπτομέρειες του LDAP server σας βρίσκεται παρακάτω.

LDAP settings

ldap_set_option($ds, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3);
$server='ldap://yourserver:389 ldap://yoursecondaryldapserver:389';
$admin='uid=authenticate,ou=System,dc=domain,dc=edu,dc=org';
$passwd='yourpassword';

Οι παραπάνω ρυθμίσεις πρέπει να σταλούν σε μας για να ρυθμίσουμε το σχετικό ldapAuth.php αρχείο και στη συνέχεια να το κωδικοποιήσουμε χρησιμοποιώντας IonCube.
Μετά απ'άυτο, η εγκατάσταση είναι απλή, ενεργοποιώντας το Module από το administraton control panel.

Υπάρχει πάντα η εγκατάσταση χωρίς χρέωση από το Guru-host, αν προτιμάτε.

Για να συνοψίσουμε, όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε είναι:

Η έκδοση του πρωτοκόλλου LDAP σας: 2 ή 3, για παράδειγμα
Τον κύριο διακομιστή LDAP σας και την τρέχουσα port (389 κανονική ή 636 αν είναι σε λειτουργία υπό SSL): όπως yourdomain.com: 636
Ένας χρήστης με πρόσβαση για να διαβάσει ολόκληρο το directory
Ο κωδικός πρόσβασης αυτού του χρήστη.

Το τελευταίο βήμα είναι να τρέξετε το shareUsers.php από το τερματικό ή μέσω cron να συγχρονίσετε τον LDAP χρήστη σας βάσει του Guru CMS.
απλά πληκτρολογήστε από το τερματικό: php /full/path/to/shareUsers.php και στη συνέχεια προσθέστε το στο cron σας να τρέχει 1 ή περισσότερες φορές την ημέρα ανάλογα στη βάση δεδομένων LDAP που έχετε.

Δημοσιεύτηκε στις: 15/03/2011