Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Γενικές Ρυθμίσεις


Τελευταία άρθρα της κατηγορίας/υποκατηγορίας

Ομοίως με παραπάνω η λειτουργία τελευταία άρθρα της κατηγορίας/υποκατηγορίας εμφανίζει τα τελευταία άρθρα που έχουν εισαχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία/υποκατηγορία στο περιεχόμενό σας και ταξινομούνται ανά ημερομηνία, εμφανίζοντας πρώτα εκείνα που έχουν εισαχθεί/επεξεργαστεί πιο πρόσφατα.
Η προεπιλεγμένη τιμή εμφάνισης είναι και εδώ 5, οπότε τα 5 πιο πρόσφατα άρθρα θα εμφανίζονται στην σελίδα της κατηγορίας ή υποκατηγορίας στην οποία βρίσκεστε.

Ανακοινώσεις

Η λειτουργία Ανακοινώσεις εμφανίζει τις ανακοινώσεις που έχουν εισαχθεί, όπως είδαμε νωρίτερα στο κεφάλαιο ανακοίνωση και έχετε κάνει κλικ στο πεδίο "Δημοσίευση".
Η μεταβλητή «Ανακοινώσεις»  καθορίζει τον αριθμό των ανακοινώσεων που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα σας. Ολόκληρη η ανακοίνωση εμφανίζεται συνοδευόμενη από την ημερομηνία υποβολής της.
Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της μεταβλητής είναι 2, οπότε 2 ανακοινώσεις θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα σας αν δεν αλλάξετε τη τιμή της μεταβλητής αυτής.
Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο «Ανακοινώσεις», η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

Στη συνέχεια, απλά πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό στο πεδίο κειμένου. Πατώντας το κουμπί "Υποβολή" οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν.
Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό αυτό, τότε θα πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.
Σε περίπτωση που δεν εισάγετε έναν αριθμό στην υποβολή σας ή δεν είναι ένας έγκυρος αριθμός, η προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων δεν θα αλλάξει.

Online/ Offline mode

Αυτή η λειτουργία είναι σε χρήση σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε εκτός σύνδεσης το site σας για διάφορους λόγους, όπως για μια σημαντική αναβάθμιση, για αλλαγή template κ.λπ. και θέλετε να αποφύγετε π.χ. καταχωρήσεις βάσης δεδομένων  κατά την ενημέρωση του πηγαίου κώδικα και της βάσης δεδομένων.

Αν κάνετε κλικ στο "Online / Offline mode" σύνδεσμο έχετε τη δυνατότητα να θέσετε την ιστοσελίδα σας offline και να συνοδεύεται με ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται αντί την εμφάνιση του κανονικού site.
Μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε html μήνυμα μαζί με μία ή περισσότερες φωτογραφίες μέσω του editor, όπως βλέπετε στο παρακάτω σχήμα.

Επιπλέον, υπάρχει ένα online κουμπί, για τον καθορισμό του site σας σε online mode μόλις τελειώσετε με τις αλλαγές σας.
Σε περίπτωση που έχετε θέσει εκτός σύνδεσης τη σελίδα, μόνο οι χρήστες της ομάδας "διαχειριστές" θα είναι σε θέση να περιηγηθούν στις σελίδες.
Όλοι οι άλλοι χρήστες ή αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των authors και super authors θα δουν το οffline μήνυμα  που έχετε θέσει.
Όταν βάζετε την ιστοσελίδα σας χωρίς σύνδεση, ο σύνδεσμος yourdomain/admin δεν θα λειτουργεί και δεν θα είστε σε θέση να συνδεθείτε μέσω της κανονικής φόρμας σύνδεσης. Για μια επιτυχής σύνδεση θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πρόγραμμα περιήγησης την ακόλουθη διεύθυνση: http://yourdomain.com/offline.php?action=admin_login. Προφανώς θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε το yourdomain.com με το πραγματικό σας domain. Μπορείτε επίσης να δείτε το απαιτούμενο url κάνοντας δεξί κλικ και στη συνέχεια επιλέξτε View page source από την  ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται εκτός σύνδεσης.

Meta keywords/description

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τίτλο, Meta λέξεις-κλειδιά και Meta περιγραφή για το δικτυακό σας τόπο. Όπως ήδη γνωρίζουμε, κατά την εισαγωγή/επεξεργασία κατηγοριών, υποκατηγοριών, άρθρων δίνετε η δυνατότητα να προστεθούν λέξεις κλειδιά για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στην περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα τότε σε οποιοδήποτε σύνδεσμο του site θα εμφανίζονται οι λέξεις κλειδιά, και περιγραφή αυτών που έχουν εισαχθεί σε αυτό το σημείο.
Αυτό είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλετε να βελτιστοποιήσετε το site σας για τις μηχανές αναζήτησης. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τοποθετήσετε τις κατάλληλες πληροφορίες στα σχετικά πεδία για τα περιεχόμενα του site σας.
Υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για να προσθέσετε τις σχετικές λέξεις-κλειδιά εν συναρτήσει με τις ενεργοποιημένες γλώσσες που έχετε στο web site σας, έτσι ώστε να συσχετίζονται οι γλώσσες με τα αντίστοιχα λέξεις-κλειδιά των δεδομένων που έχετε στο σύστημα.

Ορίστε την προεπιλεγμένη γλώσσα διαχείρισης

Με αυτή την δυνατότητα μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για το μενού διαχείρισης. Η προεπιλογή αυτή δεν επηρεάζετε από τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε την εκάστοτε φορά για την εισαγωγή ή επεξεργασία των δεδομένων σας, παραμένει σταθερή για την καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το σύστημα διαχείρισης.

Πρώτη σελίδα

Δημοσιεύτηκε στις: 13/06/2016