Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Γενικές Ρυθμίσεις


Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τις λειτουργίες των Γενικών Ρυθμίσεων. Εκεί αποθηκεύονται όλες οι ρυθμίσεις του Guru CMS.
Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Γενικές Ρυθμίσεις" από την κύρια σελίδα διαχείρισης, μπορείτε να δείτε τα εξής:

Όπως μπορούμε να δούμε υπάρχουν μερικές μεταβλητές ρυθμίσεων:σελιδοποίηση,μόνιμα άρθρα, τελευταία άρθρα, τελευταία άρθρα της κατηγορίας/υποκατηγορίας, ανακοινώσεις, online /offline mode, λέξεις-κλειδιά meta / περιγραφή, LDAP ρύθμιση (προαιρετικά) και Δήλωση της προεπιλεγμένης γλώσσας για το administration μενού. Θα συζητήσουμε το καθένα από αυτά παρακάτω.

Σελιδοποίηση

Θέτοντας αυτήν τη μεταβλητή καθορίζετε ο αριθμός των στοιχείων (πχ. άρθρα) που θέλετε να εμφανίζονται ανά σελίδα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος κάνει μια αναζήτηση και τα αποτελέσματα είναι 50 μπορείτε να αποφασίσετε να έχει 20 αντικείμενα ανά σελίδα.
Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της μεταβλητής είναι 10, οπότε 10 αντικείμενα θα εμφανίζονται ανά σελίδα, αν δεν το αλλάξετε.
Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Σελιδοποίηση" η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

Στη συνέχεια, απλά πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό στο πεδίο κειμένου. Πατώντας το κουμπί "Υποβολή" οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν.
Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό αυτό, τότε θα πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

Με την αλλαγή των μεταβλητών σελιδοποίησης αυτόματα ρυθμίζετε το νέο όριο για τα άρθρα και τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στατικά άρθρα

Επεξήγηση στατικών άρθρων
Λέγοντας στατικά άρθρα δεν εννοούμε στατικές σελίδες HTML, εφόσον όλα στο Guru CMS είναι δυναμικά. Ως στατικά χαρακτηρίζονται τα άρθρα που εμφανίζονται πάντα στην αρχική σελίδα ανεξαρτήτως την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Η μεταβλητή «Μόνιμα άρθρα» ορίζει τον αριθμό των στατικών άρθρων που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σας σελίδα. Στα στατικά άρθρα εμφανίζονται ο τίτλος και το κείμενο εισαγωγής συνοδευόμενο από το σύνδεσμο "Διαβάστε περισσότερα".
Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της μεταβλητής είναι 4, οπότε 4 στατικά άρθρα θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα αν δεν το αλλάξετε.
Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Μόνιμα άρθρα" η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

Στη συνέχεια, απλά πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό στο πεδίο κειμένου.
Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο που τα στατικά άρθρα μπορούν να εμφανιστούν στην πρώτη σελίδα. Εάν επιλέξετε κάθετα για παράδειγμα, οι τίτλοι των άρθρων θα εμφανιστούν σε διαφορετικές στήλες, αλλιώς σε διαφορετικές σειρές. Μπορείτε να το δοκιμάσετε, προκειμένου να βρείτε την καλύτερη διάταξη για τη σελίδα σας.
Εναλλαγή διάταξης
Έχετε υπόψιν ότι το css αρχείο που είναι επιλεγμένο για τη σελίδα σας ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστεί ώστε να εμφανίζονται σωστά τόσο η κάθετη όσο και η οριζόντια διάταξη.

Πατώντας το κουμπί 'Καταχώρηση' οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό αυτό, τότε θα πρέπει να επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα. Σε περίπτωση που δεν εισάγετε έναν αριθμό στην υποβολή σας ή δεν είναι ένας έγκυρος αριθμός,  η προηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων δεν θα αλλάξει.


Τελευταία άρθρα

Η λειτουργία τελευταία άρθρα εμφανίζει τα τελευταία άρθρα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και ταξινομούνται ανά ημερομηνία, εμφανίζοντας πρώτα εκείνα που έχουν εισαχθεί/επεξεργαστεί πιο πρόσφατα.
Η διάταξη "Τελευταία άρθρα" ορίζει τον αριθμό των πρόσφατων άρθρων που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα σας. Από τα τελευταία άρθρα ο τίτλος και η ημερομηνία πρόκειται να εμφανιστούν τα οποία είναι συνδέσεις για το ίδιο το άρθρο.
Η προεπιλεγμένη τιμή αυτής της μεταβλητής είναι 5, οπότε τα 5 πιο πρόσφατα άρθρα θα εμφανίζονται στην αρχική σελίδα σας αν δεν αλλάξετε τη τιμή της μεταβλητής αυτής.
Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Τελευταία άρθρα" η ακόλουθη οθόνη εμφανίζεται:

Συνέχεια άρθρου

Δημοσιεύτηκε στις: 13/06/2016