Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Για τους βιαστικούς


Διαβάστε πως μπορείτε να δημιουργήσετε μια πλήρως δυναμική ιστοσελίδα σε 5 λεπτά χρησιμοποιώντας το Guru CMS με πλήρη πολυγλωσσική υποστήριξη και δυναμικό μενού.

Βήμα 1
Επιλέξτε Ελληνικά σαν κύρια γλώσσα από το μενού στα δεξιά της σελίδας και κατόπιν χρησιμοποιήστε admin _και _demo1 _στην login form στην αρχική σελίδα για να συνδεθείτε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ από το μενού χρήστη που βρίσκεται στα αριστερά και συγκεκριμένα στο link _administration μενού.

Βήμα 2
Ενώ είστε συνδεδεμένος στο μενού διαχειριστή, κάντε κλικ στο Global Configuration --> Set Administration Default Language και επιλέξτε τα Ελληνικά.

Βήμα 3
Επιλέξτε από το μενού στο πάνω μέρος της σελίδας την επιλογή ρυθμίσεις γλώσσας και κατόπιν κλικ στο σύνδεσμο προεπιλεγμένο κάτω από το πεδίο Γλώσσακαι δίπλα στο Greek.

Βήμα 4
Επιλέγουμε ξανά από το πάνω μενού το σύνδεσμο Κατηγορίες, επιλέγουμε τη γλώσσα που θέλουμε να προσθέσουμε περιεχόμενο και στη συνέχεια επιλέγουμε το Προσθήκη κατηγορίας. Δώστε έναν τίτλο και προαιρετικά τις λέξεις-κλειδιά, περιγραφή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Προσθήκη κατηγορίας. Μπορείτε χωρίς να κλείσετε το παράθυρο να προσθέσετε και επιπλέον κατηγορίες.

Βήμα 5
Επιλέγουμε ξανά από το πάνω μενού το σύνδεσμο Ρυθμίσεις μενού. Επιλέξτε γλώσσα και κάντε κλικ στο Δημιουργία μενού. Από τη στιγμή που έχετε ολοκληρώσει το προηγούμενο βήμα, όλες οι κατηγορίες που διατίθενται σε αυτήν τη γλώσσα θα εμφανιστούν για να τις δημοσιεύσετε στο μενού. Κάντε κλικ μία φορά στο menu_Greek και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Δημοσίευση περισσοτέρων κατηγοριών και κατόπιν στο Δημοσίευση όλων.

Βήμα 6
Όπως και στα προηγούμενα βήματα επιλέγουμε από το πάνω μενού το σύνδεσμο Άρθρα, _στη συνέχεια επιλέξτε τη γλώσσα όπου το άρθρο αυτό ανήκει και κατόπιν ανάλογα την κατηγορία που θέλετε να προσθέσετε το άρθρο, κλικ στο σύνδεσμο _Προσθήκη άρθρου. Συμπληρώστε τη φόρμα προσθήκης άρθρου μη ξεχνώντας να επιλέξετε το Δημοσιεύτηκε καθώς και το Αρχική σελίδα.

Αυτό ήταν, επισκεφθείτε την αρχική σελίδα σας για να δείτε το δημοσιευμένο άρθρο!
Αναλυτικά οδηγίες για την κάθε επιλογή μπορείτε να διαβάσετε στην επίσημη ιστοσελίδα με την πλήρη τεκμηρίωση του Guru CMS.

Δημοσιεύτηκε στις: 18/02/2011