Τελευταία άρθρα
Τελευταία άρθρα της κατηγορίας
Commercial Templates


Στο συγκεκριμένο άρθρο μπορείτε να δείτε μια λίστα από templates (πρότυπα) τα οποία με πολύ χαμηλό κόστος μπορείτε να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε στο Guru CMS αυτοματοποιώντας πλήρως την διαδικασία δημιουργίας μιας δυναμικής ιστοσελίδας.

Τιμή: 150€
Στην τιμή περιλαμβάνεται το template έτοιμο προς χρήστη στο Guru CMS. Δεν περιλαμβάνονται αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν από εσάς. Επίσης το ίδιο template μπορούν να το προμηθευτούν περισσότεροι από έναν πελάτες.

Αγορά

Τιμή: 900
Στην τιμή αυτή αγοράζετε το template έτοιμο προς χρήση στο Guru CMS καθώς και δυο αλλαγές στα γραφικά όπως εσείς επιθυμείτε πχ αλλαγή banner & χρωμάτων στα CSS. Η τιμή αφορά τη μοναδικότητα του template, δηλ δεν το μεταπωλούμε σε άλλους πελάτες.Αγορά

 

 

Τιμή: 150€
Στην τιμή περιλαμβάνεται το template έτοιμο προς χρήστη στο Guru CMS. Δεν περιλαμβάνονται αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν από εσάς. Επίσης το ίδιο template μπορούν να το προμηθευτούν περισσότεροι από έναν πελάτες.

 

 

 

Αγορά

Τιμή: 900
Στην τιμή αυτή αγοράζετε το template έτοιμο προς χρήση στο Guru CMS καθώς και δυο αλλαγές στα γραφικά όπως εσείς επιθυμείτε πχ αλλαγή banner & χρωμάτων στα CSS. Η τιμή αφορά τη μοναδικότητα του template, δηλ δεν το μεταπωλούμε σε άλλους πελάτες.

Αγορά

 

 

 

Τιμή: 150€
Στην τιμή περιλαμβάνεται το template έτοιμο προς χρήστη στο Guru CMS. Δεν περιλαμβάνονται αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν από εσάς. Επίσης το ίδιο template μπορούν να το προμηθευτούν περισσότεροι από έναν πελάτες.

Αγορά

Τιμή: 900
Στην τιμή αυτή αγοράζετε το template έτοιμο προς χρήση στο Guru CMS καθώς και δυο αλλαγές στα γραφικά όπως εσείς επιθυμείτε πχ αλλαγή banner & χρωμάτων στα CSS. Η τιμή αφορά τη μοναδικότητα του template, δηλ δεν το μεταπωλούμε σε άλλους πελάτες.

Αγορά

 

 

 

 

Τιμή: 150€
Στην τιμή περιλαμβάνεται το template έτοιμο προς χρήστη στο Guru CMS. Δεν περιλαμβάνονται αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν από εσάς. Επίσης το ίδιο template μπορούν να το προμηθευτούν περισσότεροι από έναν πελάτες.

 

 

 

Αγορά

Τιμή: 900
Στην τιμή αυτή αγοράζετε το template έτοιμο προς χρήση στο Guru CMS καθώς και δυο αλλαγές στα γραφικά όπως εσείς επιθυμείτε πχ αλλαγή banner & χρωμάτων στα CSS. Η τιμή αφορά τη μοναδικότητα του template, δηλ δεν το μεταπωλούμε σε άλλους πελάτες.

Αγορά

 

 

 

Τιμή: 150€
Στην τιμή περιλαμβάνεται το template έτοιμο προς χρήστη στο Guru CMS. Δεν περιλαμβάνονται αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν από εσάς. Επίσης το ίδιο template μπορούν να το προμηθευτούν περισσότεροι από έναν πελάτες.

 

 

 

Αγορά

Τιμή: 900
Στην τιμή αυτή αγοράζετε το template έτοιμο προς χρήση στο Guru CMS καθώς και δυο αλλαγές στα γραφικά όπως εσείς επιθυμείτε πχ αλλαγή banner & χρωμάτων στα CSS. Η τιμή αφορά τη μοναδικότητα του template, δηλ δεν το μεταπωλούμε σε άλλους πελάτες.

Αγορά

 

 

 

Τιμή: 150€
Στην τιμή περιλαμβάνεται το template έτοιμο προς χρήστη στο Guru CMS. Δεν περιλαμβάνονται αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν από εσάς. Επίσης το ίδιο template μπορούν να το προμηθευτούν περισσότεροι από έναν πελάτες.

 

 

 

Αγορά

Τιμή: 900
Στην τιμή αυτή αγοράζετε το template έτοιμο προς χρήση στο Guru CMS καθώς και δυο αλλαγές στα γραφικά όπως εσείς επιθυμείτε πχ αλλαγή banner & χρωμάτων στα CSS. Η τιμή αφορά τη μοναδικότητα του template, δηλ δεν το μεταπωλούμε σε άλλους πελάτες

Αγορά

 

 

 

Τιμή: 150€
Στην τιμή περιλαμβάνεται το template έτοιμο προς χρήστη στο Guru CMS. Δεν περιλαμβάνονται αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν από εσάς. Επίσης το ίδιο template μπορούν να το προμηθευτούν περισσότεροι από έναν πελάτες.

 

 

 

Αγορά

Τιμή: 900
Στην τιμή αυτή αγοράζετε το template έτοιμο προς χρήση στο Guru CMS καθώς και δυο αλλαγές στα γραφικά όπως εσείς επιθυμείτε πχ αλλαγή banner & χρωμάτων στα CSS. Η τιμή αφορά τη μοναδικότητα του template, δηλ δεν το μεταπωλούμε σε άλλους πελάτες

Αγορά

 

 

Τιμή: 150€
Στην τιμή περιλαμβάνεται το template έτοιμο προς χρήστη στο Guru CMS. Δεν περιλαμβάνονται αλλαγές, αυτές μπορούν να γίνουν από εσάς. Επίσης το ίδιο template μπορούν να το προμηθευτούν περισσότεροι από έναν πελάτες.

 

 

 

Αγορά

Τιμή: 900
Στην τιμή αυτή αγοράζετε το template έτοιμο προς χρήση στο Guru CMS καθώς και δυο αλλαγές στα γραφικά όπως εσείς επιθυμείτε πχ αλλαγή banner & χρωμάτων στα CSS. Η τιμή αφορά τη μοναδικότητα του template, δηλ δεν το μεταπωλούμε σε άλλους πελάτες

Αγορά

 

 

Συνέχεια άρθρου

Δημοσιεύτηκε στις: 06/06/2011