Υποκατηγορίες
Τελευταία άρθρα

View-gallery.tpl

Όπως ήδη γνωρίζουμε πρέπει να εισάγουμε τις μεταβλητές μας εντός literal tags αλλιώς η Smarty θα τις διαχειριστεί ως κείμενο με αποτέλεσμα να μην έχουμε το επιθυμητό και αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ακολουθούν παραδείγματα στο πως χρησιμοποιούμαι εν πράκτος τα παραπάνω.


Διαβάστε περισσότερα


prev [1] [2] [3] [4]
Item 19 of 19 displayed.