Υποκατηγορίες
Τελευταία άρθρα

latestTitlesCatSub.tpl

latestTitlesCatSub.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση ενός περιεχoμένου στις εσωτερικές σελίδες του site (συνήθως στα δεξιά ή αριστερή στήλη), το οποίο συμπεριλαμβάνει τους τίτλους των άρθρων τα οποία έχουν προστεθεί τελευταία στην συγκεκριμένη κατηγορία/υποκατηγορία στην οποία βρίσκεστε. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής επιλέγει τον αριθμό των άρθρων που θα εμφανίζονται, στις Γενικές Ρυθμίσεις του μενού διαχείρισης (Latest Articles Categories/Subcategories επιλογή, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 25).


Διαβάστε περισσότερα
Menu.tpl

menu.tpl σχετίζεται με την εμφάνιση του κύριου μενού πλοήγησης της ιστοσελίδας. Συνήθως εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής επιλέγει τις κατηγορίες που θα δημοσιευθούν ως σύνδεσμοι μενού, μέσω του μενού διαχείρισης (επιλογή "Ρυθμίσεις μενού»).


Διαβάστε περισσότερα
Newsletter.tpl

Newsletter.tpl είναι μια ενότητα που πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή, μετά από αίτημα του πελάτη, προκειμένου να λειτουργήσει και δημιουργήθηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους συνδρομητές του site.
Μετά την ενεργοποίηση του διαχειριστή, μια ενότητα newsletter εμφανίζεται στο global configuration μενού.


Διαβάστε περισσότερα
Search.tpl και Sitemap.tpl

search.tpl σχετίζεται με την αναζήτηση  συγκεκριμένων χαρακτήρων ή έκφρασης του χρήστη. Στην περίπτωση που η αναζήτηση είναι επιτυχής εμφανίζονται τα αποτελέσματα παρουσιάζοντας τους τίτλους των άρθρων που περιέχουν τους επιθυμητούς χαρακτήρες συνοδευόμενα από την ημερομηνία εισαγωγής ή τελευταίας επεξεργασίας αυτών στο σύστημα.


Διαβάστε περισσότερα
staticArticles.tpl

staticArticles.tpl σχετίζεται με την προβολή των άρθρων στην αρχική σελίδα. Συγκεκριμένα ο administrator επιλέγει τον αριθμό άρθρων τα οποία θα εμφανίζονται μέσω των Γενικών ρυθμίσεων στο μενού διαχείρισης ('Static Articles' επιλογή).

Στα στατικά άρθρα, γενικά, εμφανίζετε ο τίτλος και το κείμενο εισαγωγής των άρθρων συνοδευόμενα από τον σύνδεσμο "Διαβάστε περισσότερα" όπου εμφανίζετε εξολοκλήρου το άρθρο .


Διαβάστε περισσότερα
staticArticles.tpl

staticArticles.tpl σχετίζεται με την προβολή των άρθρων στην αρχική σελίδα. Συγκεκριμένα ο administrator επιλέγει τον αριθμό άρθρων τα οποία θα εμφανίζονται μέσω των Γενικών ρυθμίσεων στο μενού διαχείρισης ('Static Articles' επιλογή).

Στα στατικά άρθρα, γενικά, εμφανίζετε ο τίτλος και το κείμενο εισαγωγής των άρθρων συνοδευόμενα από τον σύνδεσμο "Διαβάστε περισσότερα" όπου εμφανίζετε εξολοκλήρου το άρθρο .


Διαβάστε περισσότερα


prev [1] [2] [3] [4] next
Items 13 - 18 of 19 displayed.