Υποκατηγορίες
Τελευταία άρθρα

staticArticles.tpl

staticArticles.tpl σχετίζεται με την προβολή των άρθρων στην αρχική σελίδα. Συγκεκριμένα ο administrator επιλέγει τον αριθμό άρθρων τα οποία θα εμφανίζονται μέσω των Γενικών ρυθμίσεων στο μενού διαχείρισης ('Static Articles' επιλογή).

Στα στατικά άρθρα, γενικά, εμφανίζετε ο τίτλος και το κείμενο εισαγωγής των άρθρων συνοδευόμενα από τον σύνδεσμο "Διαβάστε περισσότερα" όπου εμφανίζετε εξολοκλήρου το άρθρο .


Διαβάστε περισσότερα
View-gallery.tpl

Όπως ήδη γνωρίζουμε πρέπει να εισάγουμε τις μεταβλητές μας εντός literal tags αλλιώς η Smarty θα τις διαχειριστεί ως κείμενο με αποτέλεσμα να μην έχουμε το επιθυμητό και αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ακολουθούν παραδείγματα στο πως χρησιμοποιούμαι εν πράκτος τα παραπάνω.


Διαβάστε περισσότερα
Core Variables

Kατά τη διάρκεια εγκατάστασης του CMS, έχουμε το αρχείο settings.php το οποίο περιέχει τις βασικές μεταβλητές για να προσδιορίσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.


Διαβάστε περισσότερα
Language

Το CMS είναι ένα πολύγλωσσο σύστημα και είναι απαραίτητο να διαχωρίζει το περιεχόμενο βασιζόμενο στην επιλογή γλώσσας.


Διαβάστε περισσότερα
Online-Offline mode

Η ιστοσελίδα μπορεί να βρίσκεσαι σε online ή offline mode. Η μεταβλητή $theMode κρατάει την πληροφορία εαν η ιστοσελίδα είναι online ή offline

Παράδειγμα PHP κώδικα

if($theMode=='1')
{
   header("location:".$root."/offline.php");
}

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

0 - η ιστοσελίδα είναι online

1 - η ιστοσελίδα είναι offline

 


Διαβάστε περισσότερα
Themes

Υπάρχει η δυνατότητα να έχετε διαφορετικά θέματα template και μπορείτε να τα εναλλάσσετε.

Η απαραίτητη πληροφορία για να το επιτύχετε βρίσκεται στην μεταβλητή $themeName.

Παράδειγμα PHP κώδικα

$smarty->display('themes/'.$themeName.'/indexHeader.tpl');

Επιστρεφόμενες μεταβλητές

portalblue - το όνομα του theme, σε αυτό το παράδειγμα, portalblue


Διαβάστε περισσότερα


prev [1] [2] [3] [4] [5] next
Items 19 - 24 of 27 displayed.