Υποκατηγορίες
Τελευταία άρθρα

Σύστημα Credit

Το credit system module χρησιμοποιείται όταν θέλετε να προσθέσετε στο site σας τη δυνατότητα να υπάρχουν μέλη και γενικά να δίνονται υπηρεσίες επί πληρωμή. 

Μια από τις εφαρμογές του credit system είναι στα άρθρα. Έχει περιγραφεί προηγουμένως ότι στο front end εμφανίζεται ο τίτλος, το εισαγωγικό κείμενο και ένας σύνδεσμος, όπου επιλέγοντας το εμφανίζετε ολόκληρο το άρθρο.
Στην περίπτωση που το Σύστημα Credit είναι ενεργοποιημένο τότε ολόκληρο το άρθρο είναι διαθέσιμο μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες και σε εκείνους που είναι συνδεδεμένους στο site. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης έχει τις απαιτούμενες μονάδες για να δει το άρθρο.
Σε όλες τις περιπτώσεις ένα κατάλληλο μήνυμα εμφανίζεται. Όπως θα δούμε παρακάτω κάθε άρθρο μπορεί να έχει τη δική του αξία, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια προσθήκης/επεξεργασίας αυτού.
Το Σύστημα Credit μπορεί να προσαρμοστεί για να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη που να συσχετίζετε με μέλη και υπηρεσίες. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα πολύ σταθερό framework με αποτέλεσμα η προσθήκη νέων χαρακτηριστικών να είναι σχετικά εύκολη δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επεκτείνετε τη βασική λειτουργικότητα του με ελάχιστο κόστος.


Διαβάστε περισσότερα


prev [1] [2]
Item 7 of 7 displayed.